Specializace

 Naše advokátní kancelář využívá zkušeností z činnosti zaměřené na vyjednávání sporných otázek (jak ve fázi smluvní, tak při pokusech o smírné řešení sporů s cílem předejít řešení věci soudní cestou). Advokátní kancelář vždy pečlivě a zodpovědně zvažuje všechny možnosti řešení problémů a bere ohled i na faktor času a náklady případného řízení.


Kontakt

Mgr. Petra Severová, advokátka

Ivona Radimerská (sekretariát)

ul. 5. května 163
356 01 Sokolov

(přízemí)


773 653 860
607 147 219