Služby

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby a poradenství ve všech oborech práva, a to jak v obecných, tak ve speciálních právních odvětvích.

Jsme připraveni Vám poskytnout právní služby v právních oblastech:

Občanské právo

Obchodní právo

Trestní právo

Správní a přestupkové právo

Pracovní právo

Rodinné právo

Insolvenční právo

 

 


Kontakt

Mgr. Petra Severová, advokátka

Ivona Radimerská (sekretariát)

ul. 5. května 163
356 01 Sokolov

(přízemí)


773 653 860
607 147 219