Pokud Vás trápí dluhy či exekuce, můžeme Vám pomoci. Naše advokátní kancelář se mimo jiné specializuje na oblast insolvenčního řízení. Odborně a s náležitou péčí přistupujeme ke zpracování insolvenčních návrhů a návrhů na povolení oddlužení. Právní pomoc se týká též přihlašování pohledávek, či zastupování klientů v rámci insolvenčního řízení. 

 

Cena za zpracování návrhu na povolení oddlužení je stanovena zákonem a činí 4.000 Kč bez DPH (pro společné oddlužení manželů je to 6.000 Kč bez DPH). Tato cena je konečná. Tuto částku nám nehradíte předem v hotovosti. Odměnu uplatníme až po zahájení insolvenčního řízení a bude uhrazena ze splátek, které budete jako dlužník pravidelně měsíčně hradit v rámci oddlužení.

Cena za zpracování přihlášky do insolvenčního řízení činí 2.000,- Kč bez DPH.

Cena ostatních insolvečních návrhů a zastupování v insolvenčním řízení je stanovena dohodou.