Advokátní kancelář Mgr. Petry Severové poskytuje svým klientům komplexní, vysoce kvalitní a rychlé právní služby v rozsahu celého právního řádu České republiky.

Právní službu jsme připraveni poskytnout každému, kdo potřebuje pomoci, ať již například při zastupování před soudy a správními orgány (též v rámci trestního práva, rodinného práva a pracovního práva), sepisu různých typů smluv, vymáhání pohledávek, zakládání obchodních společností atd.

Jako advokátní kancelář Mgr. Petry Severové působíme samostatně od roku 2014. Advokátní kancelář sídlí v centru města Sokolov, ale právní služby poskytujeme klientům z celé ČR.

Považujeme za svou povinnost podílet se na životě společnosti a stavovské obce, přispívat k dodržování lidských práv a obhajobě konceptu právního státu.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.