Mgr. Petra Severová, advokátka

 

Tel.:                                         773 653 860 

                                                607 147 219 

E-mail:                                    akseverova@seznam.cz

ID datové schránky:              xfepgdz

Sídlo:                                      ul. 5. května 163, 356 01  Sokolov (přízemí)

 

IČO: 01234081

ČAK č.ev. 14669

 

Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských  sporů vzniklých mezi advokátem a klientem podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká advokátní komora.